Logo Universiteit Utrecht

Strategic Plan 2016 – 2020

Nieuws

“Ik geloof daar zó in, dat ik mijn werk ervan heb gemaakt”

‘Niet te dik, lekker veel beeld, verrassend formaat.’ Het uiterlijk van het nieuwe Strategisch Plan (SP) lijkt bij medewerkers in goede aarde te vallen. Zijn ze ook tevreden met de inhoud? Diversiteit, studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt, interne mobiliteit; medewerkers vertellen de komende tijd welke thema’s uit het SP voor hen belangrijk zijn en waarom. Vandaag: Jasper van Winden, Coördinator Science Educate-it en beleidsmedewerker Onderwijs & ICT bij de faculteit Bètawetenschappen.   

Belangrijkste thema: Het optimaal benutten van technische, innovatieve mogelijkheden in onderwijs.

Waarom?
“Omdat ik denk dat digitale middelen het onderwijs op allerlei manieren kunnen verbeteren. Ze kunnen het activerender maken, of zorgen dat studenten meer en betere feedback ontvangen. Ook kunnen ze onderwijsprocessen stroomlijnen(bijvoorbeeld door digitaal toetsen) of docenten goed inzicht geven in de voortgang enproblemen van studenten. Ik geloof daar zelfs zó in, dat ik er mijn werk van heb gemaakt.”

Krijgt het genoeg aandacht in het Strategisch Plan?
“Ja, ik ben gelukkig met de prominente plaats die dit thema in het plan heeft, maar ik heb ook kanttekeningen. Blended learning kan zeker het Utrechts onderwijsmodel van kleinschalig, activerend onderwijs versterken, maar we moeten oppassen dat de inzet van digitale leermiddelen niet verheven wordt tot doel an sich. Zo goed mogelijk onderwijs; dát is het doel. Dat wordt jammer genoeg niet met zoveel woorden genoemd.

Ik zou graag zien dat er voor docenten structureel ruimte komt om hun onderwijs periodiek te vernieuwen en te verbeteren. De verbetercultuur staat prominent in het plan; voor het onderwijs mondt dit vooral uit in een Centre for Academic Teaching. Ook belangrijk natuurlijk, maar als goed geschoolde docenten geen tijd hebben om hun onderwijs aan te passen, schieten we er niet veel mee op.

‘Contactonderwijs blijft voor mij een onmisbaar element van het excellente onderwijs’

In het SP lijken de termen blended learning en ‘digitalisering’ door elkaar gebruikt te worden. Laatstgenoemde term wijst in de richting van volledige onlinecursussen. Logisch om onderwijs voor alumni vooral online aan te bieden (‘leven lang leren’), maar ik zou ervoor waken dat deze beweging doorsijpelt naar onze voltijdsstudenten. Contactonderwijs blijft voor mij een onmisbaar element van het excellente onderwijs dat we nastreven. In ieder geval tot 2020. Daarna? Wie weet wat er dan allemaal mogelijk is.”

Meer thema’s die je bovengemiddeld aan het hart gaan?  
“Communityvorming krijgt van mij een goede tweede plaats. Heel goed dat de universiteit inzet op informele netwerken. De ervaring leert dat community’s in onze faculteit heel stimulerend kunnen werken. Zo hebben we een docentencommunity blended learning die samen optrekt bij het doorvoeren van onderwijsinnovaties.

Dat de universiteit kan functioneren als één grote community, geloof ik niet zo. Her en der is dat streven wel terug te vinden in het plan. Een netwerk van kleine community’s rondom gedeelde ambities, interesses en ervaringen lijkt me realistischer en productiever. Dat is uiteindelijk de sociale basis waar ons onderzoek en onderwijs op rust.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *