Logo Universiteit Utrecht

Strategic Plan 2016 – 2020

Totstandkoming Strategisch Plan

Van oktober tot en met december 2015 kon iedereen ideeën aandragen voor het nieuwe Strategisch Plan. Welke ambitie moet de universiteit hebben voor 2025? En wat moeten we nu doen om die ambities te bereiken? Studenten en medewerkers konden hun input geven, maar ook alumni van de universiteit en organisaties waarmee de universiteit samenwerkt.

Wat gebeurde er met mijn idee(ën) nadat ik ze had aangedragen?
De aangedragen ideeën vormden belangrijke input voor het nieuwe Strategisch Plan. Sinds januari 2016 werden op basis hiervan de ambities voor de universiteit voor de komende jaren geformuleerd. Ook werd in een plan vastgelegd hoe deze ambities worden bereikt. Dit werd getoetst en aangescherpt op verschillende plekken binnen de universiteit – van medezeggenschap tot studenten, medewerkers en bestuurders. Uiteraard werden daarbij ook keuzes gemaakt: we hebben moeten kiezen in welke ambities we geld en energie investeren.

Het Strategisch Plan is klaar
Het Strategisch Plan werd in juli 2016 vastgesteld door de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht, waarna het officieel is gepresenteerd tijdens de Opening van het Academisch Jaar op maandag 5 september 2016.