Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

Universiteitsraad: ‘Ze hebben goed geluisterd’

“Je moet wel héél erg je best hebben gedaan om de afgelopen tijd niet met het Strategisch Plan geconfronteerd te zijn.” Joop Schippers, voorzitter van de personeelsgeleding van de universiteitsraad, is tevreden over het proces naar het nieuwe plan. “Opvallend hoezeer iedereen in de universiteit de kans heeft gehad om op allerlei mogelijke manieren zijn steentje bij te dragen. Daardoor ligt er nu een plan waarvan niemand hoeft te denken: ‘dit is van bovenaf bedacht en ze hebben niet naar ons geluisterd’.”

Ook de voorzitter van de studentengeleding is te spreken over de mate waarin zijn achterban betrokken is. Koen Stemerdink (natuur- en wiskunde) erkent dat studenten in de inputsessies  zwaar in de minderheid waren. “Studenten zijn een lastiger doelgroep als het gaat om betrokkenheid. Maar er is weldegelijk een duidelijke outreach gedaan om ze te betrekken. En naar degene die mee hebben gepraat, is goed geluisterd.”

‘Niet bekaaid vanaf gekomen’
Joop Schippers – naast voorzitter van de personeelsgeleding ook hoogleraar arbeidseconomie – vertelt hoe de universiteitsraad al in een vroeg stadium werd betrokken bij het Strategisch Plan. “Veel van wat wij aandroegen, is terug te vinden in de tekst die er nu ligt. Maar wij zijn natuurlijk niet de enige gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB). Dus het zou wat erg ijdel zijn te veronderstellen dat al onze opvattingen er één op één in zouden staan. Het CvB moet ook keuzes maken. En ik heb absoluut niet het idee dat wij daar bekaaid vanaf zijn gekomen.”

Interdisciplinariteit en Engelstaligheid
Interdisciplinariteit en maatschappelijke betrokkenheid van het onderzoek krijgen veel aandacht in de tekst, signaleert Koen. De studentengelding is daar verheugd over, maar waarschuwt tegelijkertijd dat interdisciplinariteit geen verplichtend karakter moet krijgen; dat zou ten koste  kunnen gaan van fundamenteel en monodisciplinair onderzoek.

Verder spreekt Koen zijn bezorgdheid uit over de waarborging van de docentkwaliteit. “In het plan staat veel over internationalisering en meer Engelstalige programma’s. Daar staan wij achter. Maar nergens wordt gezegd dat het personeel het Engels dan ook ten volle moet beheersen – ook didactisch. Een docent moet niet alleen iets in het Engels kunnen vertellen, maar de boodschap moet ook aankomen. Engels kan daar een extra obstakel vormen.”

Garnalenpellen
En waar ziet de personeelsgeleding mogelijke struikelblokken? Volgens Joop Schippers zijn de functiecontracten voor het personeel vooralsnog de grootste steen des aanstoots. “Er bestaat  bezorgdheid dat die contracten kunnen ontaarden in wat we wel het ‘garnalenpeller-voorbeeld’  noemen: ‘Je moet in een week 25 kilo pellen. Sommigen pellen snel, zetten hun familie in en zijn op woensdagmiddag klaar. Anderen zijn vrijdagnacht nog bezig.’ Het potentiele succes van functiecontracten zit ‘m veelal in de kwaliteit van leidinggevenden en die kan hier en daar beter. Gelukkig investeert het CvB daar ook in, net als in het terugdringen van administratieve lasten.“

Ook de doorstroom van getalenteerde postdocs verdient aandacht, vindt Schippers. “Ze worden vaak geen universitair docent omdat de hogere echelons vol zitten met oudere types zoals ik. Iets anders: hoe hou je de kwaliteit van onderwijs op peil wanneer studentenstromen sterk fluctueren? Kun je met tijdelijke krachten wel de kwaliteit leveren die je wil?”

Genoeg om alert op te blijven, kortom. Maar er zijn zeker niet alleen zorgen. “We zijn blij met de aandacht in het plan voor meer vertrouwen in de organisatie en voor minder regeldichtheid. Er zijn de afgelopen jaren bovendien al flinke stappen gezet richting communityvorming. Daar moet nog meer gebeuren, maar de beweging is al goed ingezet.”

Een reactie to “Universiteitsraad: ‘Ze hebben goed geluisterd’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.