Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

De universiteit van de toekomst: Menselijk kapitaal

Wat vraagt de organisatie in 2025 van onze medewerkers? Ongeveer 25 deelnemers, zowel wetenschappers als ondersteunend personeel, bogen zich er op 6 november over tijdens een Strategisch Plan-bijeenkomst over ‘Menselijk kapitaal’.

Wat vraagt de organisatie in de toekomst van onze medewerkers? Welke ambities op het vlak van menselijk kapitaal horen bij onze universiteit in de 21ste eeuw? En wat vraagt dit van ons als organisatie? Op hoofdlijnen kwamen de volgende onderwerpen op tafel: sterk leiderschap, eigen regie op professionele ontwikkeling en mobiliteit, professionele autonomie van medewerkers, flexibiliteit en maatwerk.

Ontwikkelingen en impact op invulling van functies
Bij de bijeenkomst zijn verschillende wetenschappers, bestuurders en HR professionals aanwezig, vanuit het college is Bert van der Zwaan aangesloten. Van der Zwaan opent de bijeenkomst met de boodschap dat hij vooral komt luisteren naar de discussies en ideeën die leven op dit thema. Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie en voorzitter van de Faculteitsraad van de faculteit REBO, neemt vervolgens het woord en schetst de kaders van het thema van de middag: het geheel van kennis en vaardigheden wat we in huis hebben om onze taken als universiteit te vervullen. Hoe ziet dat er uit, zowel bij onze primaire als ondersteunende processen? Welke trends hebben invloed op de toekomstige invulling van functies als docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel? En welke eisen stellen die trends aan onze manier van werken? Schippers vraagt zich hardop af of de balans tussen zelf doen en ondersteuning nog in verhouding is; we vragen soms wel erg veel van onze medewerkers. Schippers sluit af met het benoemen van zorgtaken in onze maatschappij, wat dat vraagt van onze medewerkers en dat de consequentie is dat deze soms minder inzetbaar zijn. Dat vraagt maatwerk.

Professionele ontwikkeling, leiderschap en flexibiliteit
De groep deelnemers gaat in drie kleinere groepen uiteen om verder te discussiëren over vragen: ‘Wat heeft de UU nodig op het vlak van menselijk kapitaal om in de toekomst succesvol te zijn?’ en ‘Welke ontwikkelingen zijn van invloed?’. De discussies zijn gemoedelijk: uit de verschillende gesprekken blijkt al snel dat men het over veel zaken eens is. Zo is ‘van waarde blijven’ van belang; een voortdurende professionele ontwikkeling en mogelijkheden tot mobiliteit voor medewerkers. Zowel de medewerker zelf als de universiteit hebben daar een verantwoordelijkheid in. Een vooruitziende (externe) blik is daarbij belangrijk: wat komt er op ons af en wat betekent dat voor ons als universiteit, voor ons vakgebied of afdeling, voor mij? Dit hangt sterk samen met een ander veel genoemd punt: inspirerend leiderschap, zowel door leidinggevenden als persoonlijk leiderschap door medewerkers. Wat hier sterk mee samenhangt, is de verschuiving naar meer flexibele arbeidsconstructies. Dat vraagt een gezonde balans tussen het bieden van zekerheid en wendbaar blijven als organisatie. Het bieden van flexibele arbeidsvoorwaarden en mobiliteitsmogelijkheden, en een focus op transferable skills en bespreekbaar maken van gedrag, worden als oplossingsrichtingen genoemd.

Van der Zwaan sluit af met een wrap-up van wat hij heeft gehoord die middag: flexibele constructies, sterk leiderschap, professionele autonomie van medewerkers, eigen regie op professionele ontwikkeling en mobiliteit, afname van regels, meer vrijheid en flexibiliteit bieden als organisatie en tegelijk de organisatie als ‘thuis laten voelen’.

Wat vind jij?
Discussieer mee tijdens een van de andere bijeenkomsten, laat je mening achter op één van de Strategisch Plan zuilen in het Educatorium / de UBU of reageer onderaan deze pagina.

 

2 reacties to “De universiteit van de toekomst: Menselijk kapitaal”

 1. Susanne Boroffka

  Ik heb voor mezelf de knoop gehakt en verlaat (voorlopig) de UU en zoek een nieuwe uitdaging elders. Na 23 jaar bij de UU (DGK) gewerkt te hebben doet dat wel pijn, maar op gegeven moment is het genoeg. Ik ga hier niet mijn kritiek/frustratie verder uitleggen, maar hoop dat er in de toekomst meer naar het menselijk kapitaal gekeken wordt zo dat er echt naar visie en carrière planning gewerkt kan worden. En niet alleen op papier maar ook daadwerkelijk. Als je van binnen de organisatie komt moet je aan enorm veel eisen doen, kom je van buiten is het allemaal opeens veel minder relevant. Ik ben een grote voorstander om kennis van buiten te halen, maar er moet ook goed na interne mensen gekeken worden en kansen geboden worden. EN er moet na de enkele mensen geluisterd worden. Het top down management is zeker een goede zaak mits de ‘messenger’ goed functioneert en daadwerkelijk doet wat gevraagd is. Of het gebeurt, kan alleen gecontroleerd worden als met de ‘down-laag’ gecommuniceerd wordt.
  Ik vind het dan ook wel opmerkelijk dat een medewerker die met enorm veel inzet, kwaliteit en loyaliteit aan de UU gewerkt heeft, niet eens van het MT of HR gevraagd wordt, waarom die weggaat.
  Dus nogmaals de UU is een prachtig plek om te werken mits er niet zo vaak met 2 maten gemeten wordt.
  Ik wens de UU veel succes toe met het nieuwe strategisch plan en hoop dat er veel aandacht voor het menselijk kapitaal komt (dan lossen zich de andere problemen grootgedeelte van zelfs op).
  Succes
  Susanne

  Beantwoorden
 2. Esther Stiekema

  Beste Susanne,
  Dank je wel voor je reactie en dat je bereid bent om je ervaring te delen. Uit je reactie en ook uit alle debatten komt het belang van investeren in menselijk kapitaal naar voren, ik denk zeker dat hier veel aandacht voor zal zijn in het nieuwe strategische plan.
  Jammer dat je de UU (voorlopig) verlaat. Ik wens je veel succes met het vinden van een passende nieuwe uitdaging.

  Groet,
  Esther Stiekema

  Beantwoorden

Laat een reactie achter op Esther Stiekema Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.