Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

‘Kennisuitwisseling, regionale agendabepaling en een vleesvrije UU’

De Universiteit Utrecht werkt aan een nieuw Strategisch Plan voor de periode 2016-2020. Om samen de strategie te kunnen bepalen, gaan studenten, medewerkers, alumni en andere betrokkenen de komende maanden met elkaar in gesprek over belangrijke, universiteitsbrede thema’s. Donderdag 29 oktober was de aftrap met onder meer bijeenkomsten over: ‘maatschappelijke impact’ en ‘duurzame bedrijfsvoering’.

‘Het is een spannende dag’, vindt collegevoorzitter Marjan Oudeman die ’s morgens de bijeenkomst over maatschappelijke impact (ofwel valorisatie) opent in het Bestuursgebouw. Ze ziet hoeveel moois de Universiteit Utrecht al doet. De grote vraag is nu vooral: hoe halen we kennis uit de organisatie en delen we die (zichtbaar) met de maatschappij?

De ongeveer veertig aanwezige medewerkers verdelen zich over twee groepen om te praten over respectievelijk ‘wetenschapscommunicatie & profilering’ en ‘het proces & de vereiste randvoorwaarden’. Een greep uit de ideeën die op tafel komen:

  • ‘Maatschappelijke impact is een verantwoordelijkheid van de hele universiteit en niet van  individuele onderzoekers.’
  • ‘Valorisatie is niet nieuw, maar het belang van zichtbaarheid wordt steeds groter.‘
  • ‘Maatschappelijke impact moet geïntegreerd blijven in onderzoek en onderwijs. Vergeet onderwijs daarbij niet. Kennisuitwisseling tussen studenten en onderzoekers/docenten (en soms ook bedrijven) gebeurt al.’
  • ‘Pak als universiteit een proactieve rol bij agendabepaling in de regio en in Den Haag. Voer discussies waar politici voor weglopen en verbreed ook bestaande (actuele) discussies naar minder bekende of populaire invalshoeken.‘
  • ‘Heb aandacht voor de ‘wetenschapswijsheid’ van de volgende generaties. Dit begint al bij de basisschool.’

‘Duurzaamheidsthema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verweven’
Ondertussen opent Bert van de Zwaan op het Janskerkhof een andere  Strategisch Plan-sessie. Ongeveer dertig studenten, docenten en andere medewerkers van diverse faculteiten en diensten zijn afgekomen op het thema Duurzame bedrijfsvoering.

Een lastig onderwerp, zo blijkt. Lastig omdat het aan veel verschillende facetten raakt: huisvesting, mobiliteit, afval, IT en energie. Zijn deze thema’s bovendien wel  los van elkaar te zien? De aanwezigen vinden van niet. Denk aan energiebesparing en huisvesting; die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, net als veel andere van de genoemde onderwerpen. De zaal mist bovendien nog een topic, namelijk ‘food’. ‘Food’ wordt ter plekke als zesde thema toegevoegd.

‘Een vleesvrij UU? Dat gaat toch nooit lukken’
Wat zijn de ambities per thema? Wat is de relatie met de andere thema’s? Wie en wat is nodig om beoogde doelen te halen? In sommige groepjes wordt pittig gediscussieerd. Vooral het toegevoegde ‘food’ roept heftige en uiteenlopende reacties op: “Een vleesvrij UU? Dat gaat toch nooit lukken!” ‘Vijftig procent energiebesparing in 2025’. ‘Een compleet afvalvrije universiteit’. De ambities liegen er niet om.

Actueel en belangrijk voor de hele UU
“Het was een fijne bijeenkomst”, zegt een deelnemer over de maatschappelijke impact-sessie. “Maar het is mij nog niet concreet genoeg.”  Een ander laat weten het heel goed te vinden dat er ook onderzoekers aan tafel zitten. “De thema’s zijn namelijk heel actueel en belangrijk voor alles wat er binnen de universiteit speelt.”  Aan de gespreksleiders nu de taak om de tijdens de sessies opgehaalde wensen, ideeën en ambities te bundelen en te gebruiken voor vervolgbijeenkomsten.

Ook meepraten?
De eerstvolgende Strategsich Plan-bijeenkomsten gaan over ‘Naar een groene universiteit en een groene campus’ en ‘de veerkrachtige organisatie’. Bekijk de agenda voor de overige onderwerpen. Via een andere weg je stem laten horen? Ideeën kun je ook achterlaten op de ‘Strategisch Plan zuilen’ in de hal van het Educatorium en in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.