Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

Wat is nodig voor de veerkrachtige universiteit van de toekomst?

Hoe moet de organisatie er in 2025 uitzien? Tijd voor een SWOT-analyse van de huidige organisatie. Wat zijn onze Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats? Ongeveer veertig (voornamelijk ondersteunende) medewerkers buigen zich er op 2 november over tijdens een Strategisch Plan-bijeenkomst over de ‘veerkrachtige organisatie’.

Wat achten deelnemers nodig voor de veerkrachtige Universiteit Utrecht van de toekomst? In een notendop wat ter tafel komt: vertrouwen, zelfstandigheid, flexibiliteit, ruimte om te ontplooien, organische structuur, vloeibaarheid, kennis delen, elkaar beter kennen en opzoeken, speeddaten, werken aan zelflerend vermogen, voortdurende reflectie, lef en durf, ruimte krijgen voor een bredere blik en leiders die duidelijk stelling nemen en waar we trots op kunnen zijn.

Klagen als bindingsinstrument
Henk van Rinsum, bestuurssecretaris bij de faculteit Sociale Wetenschappen, spreekt tijdens de bijeenkomst in een column zijn visie uit op de veerkrachtige organisatie (“Ik vind mijzelf een bijzonder veerkrachtig persoon aan de universiteit”, grapt de columnist). Veerkrachtig, vindt Van Rinsum, is een woord met een ambigue betekenis.Veer: je buigt maar breekt niet, je bent taai. Iets negatiever: je waait met alle winden mee. Tegelijkertijd ook krachtig: je trotseert en blijft fier overeind. “Vaak zie je in literatuur toch de interpretatie van ‘reageren op externe turbulentie’. Dus reactief en weinig richtinggevend”, zegt Van Rinsum. “Volgens mij zit de veerkracht van de universiteit in twee ‘bindingsinstrumenten’: 1. klagen (versterkt gevoel van solidariteit) en 2. een enorme passie en diepe loyaliteit.”

Drie visies op veerkracht
Naast de persoonlijke visie van Van Rinsum is er tijdens de bijeenkomst ruimte voor Hans Heesterbeek, hoogleraar theoretische epidemiologie, die een theoretische visie op de veerkrachtige organisatie uiteenzet. Rik Vangangelt, studentlid van de Universiteitsraad, belicht het begrip op zijn beurt vanuit studentenperspectief.

De organisatoren kijken terug op een geslaagde sessie: ‘We zijn positief verrast over hoeveel de bijeenkomst heeft opgeleverd en over de vriendelijke en kritisch vragende sfeer waarmee de diverse ideeën, meningen en visies op tafel kwamen.’

Ook meepraten?
Bekijk dan de agenda. Ideeën kun je ook achterlaten op de ‘Strategisch Plan zuilen’ in de hal van het Educatorium en in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Bekijk dit filmpje om te zien wat er tot nu toe zoal voor ideeën achtergelaten zijn.