Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

‘Ieders stem is even waardevol; samen maken we de universiteit’

‘UU 2025: better future’, zo luidt het thema van het aanstaande Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht. Maar hoe ziet die betere toekomst eruit? En – niet onbelangrijk – hoe komen we daar? Het College van Bestuur (CvB), decanen en andere bestuurders hebben vanzelfsprekend hun ideeën over de toekomst van de universiteit. Maar het College wil nu vooral luisteren naar de wensen en gedachten van anderen in de universitaire gemeenschap. CvB-voorzitter Marjan Oudeman: “Meepraten over de toekomst van de universiteit betekent meepraten over je eigen toekomst.”

Maar hoe doe je dat dan, meepraten? Tijdens een uitgebreide reeks debat- en brainstormsessies over onderwerpen als onderwijs, onderzoek, menselijk kapitaal, campus en duurzame bedrijfsvoering krijgen medewerkers, studenten, alumni, stakeholders en andere betrokkenen de komende maanden de mogelijkheid hun stem te laten horen.

Misschien ben je niet zo’n debater. Laat je ideeën dan binnenkort achter op deze website of plak ze op een van de ‘zuilen’ die op verschillende universitaire locaties komen te staan. Technicus, postdoc, secretariaats- of beleidsmedewerker, student, hoogleraar of HR-adviseur; ieders stem is even welkom en waardevol benadrukt de collegevoorzitter.

“Kijk vanuit het perspectief van je eigen toekomst en die van de organisatie.”

Leuk en spannend
Over de vraag waarom het zo belangrijk is dat mensen meepraten over het Strategisch Plan, hoeft Marjan Oudeman geen seconde na te denken: “Omdat het over de mensen zelf gaat. Het lijkt misschien alsof strategie iets is van bestuurders die ver weg staan, maar ik hoop echt dat mensen kijken vanuit hun eigen perspectief en toekomst. De universiteit is geen gebouw, maar een hele diverse gemeenschap. En die diversiteit maakt het juist zo leuk en spannend.“

De collegevoorzitter beaamt dat het een uitdaging wordt om van al die uiteenlopende ideeën, meningen en wensen tot een gezamenlijk en concreet plan te komen. Maar ze is optimistisch. “Natuurlijk moeten er ook keuzes gemaakt worden. Dat is onvermijdelijk, want we kunnen nu eenmaal niet alles doen. Toch hebben we er vertrouwen in dat we – mede door goed te communiceren en transparant te zijn over gemaakte keuzes – tot een plan komen waar iedereen zich goed bij voelt. Een plan waarin mensen terugzien wat zij belangrijk vinden en waaraan ze zelf hebben bijgedragen.”

Meebewegen
Marjan Oudeman vindt het essentieel dat de komende vier jaren worden geplaatst in een langetermijnperspectief. Vandaar ook het thema UU 2025: better future. “De wereld verandert steeds sneller en wij moeten meebewegen. Blijven innoveren, groeien, ontwikkelen. Dat geldt zowel voor individuen als voor organisaties. Robotisering en digitalisering veranderen de manier waarop we leven, de manier waarop we met dingen omgaan, maar ze veranderen ook de werk- en studieplek van mensen.”

“Omgaan met onzekerheid vind ik misschien wel het belangrijkste doel waarvoor een strategisch plan zou moeten dienen.”

Verandering leidt bij de meeste mensen tot onzekerheid, ziet ook de CvB-voorzitter. “Het is de kunst om te anticiperen op verandering, zodat het minder bedreigend wordt. Het kan dan juist uitnodigend, dynamisch en positief worden”, zegt Oudeman vol energie. “Zo vinden we het  belangrijk dat we onze studenten leren omgaan met de onzekerheid waar ze straks mee worden geconfronteerd in hun werkzame leven. Onzekerheid is een gegeven; de wereld zit er vol mee. Daarmee omgaan vind ik misschien wel het belangrijkste doel waarvoor een strategisch plan zou moeten dienen.

Je kunt doelstellingen neerzetten voor wat je denkt dat er de komende jaren gaat gebeuren, maar je moet ook in staat zijn om die aan te passen als de omstandigheden daarom vragen. Die weerbaarheid en veerkracht zijn onontbeerlijk. Liever dan over verandering – dat vind ik te schoksgewijs – spreek ik over evolueren en meebewegen. Dat kun je niet afdwingen vanaf de top. We moeten met z’n allen een omgeving creëren waarin we dat laten gebeuren.”

Better future
En als dat meebewegen goed lukt, is de opbrengst groot, voorziet Marjan Oudeman. “Studenten afleveren waar de arbeidsmarkt (ook over tien jaar) echt om vraagt, betekenisvolle internationale samenwerkingsverbanden aangaan en bijdragen aan de samenleving door maatschappelijk relevant onderzoek met herkenbare impact. Naar mijn gevoel doen we dan iets heel moois en geven we zo invulling aan een ‘better future’.”

Waar en wanneer kan ik meepraten?
Bekijk de agenda om te lezen waar, wanneer en hoe je kunt meepraten over de verschillende thema’s. Op deze website verschijnen de komende maanden bovendien regelmatig verslagen van bijeenkomsten en updates over het proces.