Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

Marjan Oudeman: ‘Ik hoop dat velen zich in het Strategisch Plan zullen herkennen’

Hoe moet de toekomst van de universiteit Utrecht eruit zien? Over die vraag gingen studenten, medewerkers, alumni en andere betrokkenen de afgelopen maanden met elkaar in gesprek. Alle geleverde input heeft inmiddels geresulteerd in een concepttekst voor het Strategisch Plan 2016-2020. In een vraaggesprek geven Marjan Oudeman, voorzitter van het College van Bestuur, en Esther Stiekema, projectleider Strategisch Plan, een toelichting op de hoofdlijnen en op het verdere proces.

“Ik hoop dat een heleboel mensen binnen de universiteit zich in het plan zullen herkennen en er energie uit zullen halen”, zegt de collegevoorzitter in het interview.

“Het beoogt ruimte en vertrouwen te geven, zodat we samen aan een hele mooie toekomst voor de universiteit kunnen werken. Een groot aandachtspunt in het plan is veerkracht. Daar bedoel ik de ambitie mee dat we een universiteit blijven die, over de volle breedte, kan omgaan met veranderingen.”

Geen grote koerswijzigingen
Het nieuwe strategisch plan bevat geen grote koerswijzigingen ten opzichte van de afgelopen jaren en is minder gedetailleerd dan het Strategisch Plan 2012-2016. De (concept)tekst schetst de richting die de universiteit opgaat, maar geeft faculteiten en andere universiteitsonderdelen ruimte voor verdere eigen uitwerking.

Wanneer is het af?
Het conceptplan wordt momenteel onder meer besproken in de universiteitsraad, het decanenoverleg, het managementoverleg en met universiteitshoogleraren en directeuren onderwijs en onderzoek. Ook wordt de tekst tijdens kleinschalige lunchbijeenkomsten getoetst bij betrokken studenten en medewerkers. De verwachting is dat het plan half juli – na een redactieslag en goedkeuring van de Raad van Toezicht – gereed is.

De conceptversie van het strategisch plan is voor medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht in te zien via de medezeggenschapssite
.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.