Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

Debat onderwijs: Waar zijn de studenten?

Waar loop je tegenaan in je studie? En wat zou je veranderen als je voor één dag rector magnificus was? Het Strategisch Plan debat over onderwijs, op 7 december, biedt studenten een uitgelezen kans om te laten horen wat zij belangrijk vinden. Maar die kans wordt slechts door weinigen gegrepen. Houden studenten niet van debatteren? Zijn ze weinig betrokken? Of zijn ze wellicht gewoon volmaakt tevreden?  

Het is koud in de Aula van het Academiegebouw. De grote ruimte verraadt dat is gerekend op meer belangstelling. De ongeveer twintig aanwezige studenten – grotendeels actief in bestuurlijke functies – tonen zich in het debat met elkaar en met de (circa dertig) deelnemende medewerkers weldegelijk betrokken. Maar de vraag in hoeverre zij representatief zijn voor de rest van de studenten, komt een aantal keer ter tafel. “Vreselijk demotiverend wanneer een docent in een college het boek oplepelt”, merkt een student op. Maar dat geldt niet voor iedereen, werpt een docent tegen: “Sommige studenten vinden het juist heerlijk als het boek wordt voorgelezen; dan hoeven ze het zelf niet meer te lezen.”

Urgentie
“Ik word nerveus van dat muziekje”, zegt rector Bert van der Zwaan na de vertoning van een filmpje over het Strategisch Plan. “Maar misschien zijn die zenuwen wel terecht en weerspiegelen ze de urgentie waarmee we moeten nadenken over alle veranderingen om ons heen.” Hoe zou de Universiteit Utrecht er in 2025 uit moeten zien op onderwijsgebied? Via een livestream verschijnen woorden en stellingen op schermen in de aula. Een aantal thema’s wordt uitgelicht:

Ontmoeten

 • ‘Studenten voelen zich onvoldoende betrokken. Het ontbreekt aan interactie.’
 • ‘Er wordt wel gecommuniceerd, maar communiceren vanuit de UU is niet zinvol; ook een faculteit is al te groot. Je moet studenten benaderen op opleidingsniveau.’
 • ‘Zorg dat docenten fysiek aanwezig zijn, zodat studenten bij ze binnen kunnen lopen.’
 • ‘Maak gezamenlijke koffieruimtes voor docenten én studenten.’
 • ‘Inspiratie krijg je van face to face contact met een topdocent.’
 • ‘Carrière maken als docent is hier heel moeilijk omdat je wordt beoordeeld op je onderzoek. Verander dat en docenten zullen gemotiveerder worden.’

Digitaal

 • ‘Colleges moeten vaker worden opgenomen, zodat ik ze thuis kan kijken wanneer ik niet live aanwezig kan zijn.’
 • ‘Spreekt de roep om digitalisering de behoefte aan ‘ontmoeten’ niet tegen?’

Uitdaging

 • ‘Je wordt niet uitgedaagd om zelf na te denken, alles wordt stap voor stap voor je uitgekauwd. En als je van die stappen afwijkt wordt het fout gerekend. ‘
 • ‘Het onderwijs wordt steeds meer standaard, tegelijkertijd wordt er steeds meer van ons verwacht: excelleren, een cv opbouwen, versnellen en geld verdienen (leenstelsel).’
 • ‘Er is nauwelijks keuzevrijheid voor studenten om vakken te volgen die ze interessant vinden, want alle programma’s zijn dichtgetimmerd.’
 • Flipping the classroom: jezelf thuis de basis eigen maken zodat je tijdens colleges meer vragen kunt stellen en gebruik kunt maken van de expertise van docenten.’
 • ‘Gebruik studenten bij innovaties!’
 • ‘Koppel beter terug wat er gebeurt met cursusevaluaties.’
 • ‘De ene student wil uitgedaagd worden, terwijl de ander zonder al te veel inspanning gewoon punten wil halen; dat maakt het lastig om iets met evaluaties te doen.’
 • “Er zijn te grote groepen ongeïnteresseerde studenten om een portfoliosysteem in te voeren waarin studenten uitgebreid feedback moeten geven op hun eigen functioneren en er minder nadruk ligt op kennistoetsen.’

Duurzaamheid

 • ‘In elke opleiding moet aandacht zijn voor duurzaamheid.’
 • ‘Gooi studenten niet dood met het woord duurzaamheid, maar breng het subtieler, anders krijg je ‘duurzaamheidsmoeheid.’’
 • ‘Duurzaamheid vereist samenwerking. Bekijk het vanuit alle verschillende disciplines.’
 • ‘Alles is verbonden. Je kunt niet kijken naar digitalisering zonder ook te kijken naar duurzaamheid. ‘

Wat vind jij?
Op donderdagmiddag 10 december is er weer een mogelijkheid om input te leveren rondom onderwijs: 17.00 – 19.00 uur, Universiteitsbibliotheek De Uithof, Boothzaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.