Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

‘Benut elkaar beter; er is zoveel denkkracht in huis’

Ophalen, ophalen en nog meer ophalen. Sinds een aantal weken wordt er op verschillende locaties en in uiteenlopende samenstelling volop gedebatteerd over hoe de Universiteit Utrecht er in 2025 uit zou moeten zien. Een grote diversiteit aan ideeën en opvattingen passeerde al de revue. Alles wordt zorgvuldig genoteerd en meegenomen in het verdere proces naar een nieuw Strategisch Plan.

“Wat een kracht levert het op wanneer je mensen bij elkaar zet”, concludeert collegevoorzitter Marjan Oudeman over de bijeenkomsten tot nu toe. Kracht is er ook op 11 en 12 november wanneer ideeën over verschillende thema’s worden opgehaald bij onder meer decanen, (student-)leden van de universiteitsraad, departementsvoorzitters, studentassessors, universiteitshoogleraren, Teaching Fellows en trekkers van de Strategische Thema’s en Focusgebieden. “Deze bijeenkomst is niet bedoeld om conclusies te trekken”, benadrukt dagvoorzitter Henk Kummeling. “We zitten nog altijd in de ‘ophaalfase’. Over een tijdje wordt bekeken welke rode draden er te herkennen zijn uit alle debatsessies.”

Mogelijke toekomstscenario’s
Decanen van de verschillende faculteiten nemen ieder plaats aan een tafel waar zij twee keer een groep deelnemers ontvangen. Welke mogelijke toekomstscenario’s zien de aanwezigen voor de Universiteit Utrecht? Aan sommige tafels overheerst consensus. In andere groepen is men het hardgrondig met elkaar oneens. “Wat is het ontzettend verfrissend om eens met collega’s uit andere disciplines van gedachten te wisselen”, zo klinkt het vanaf meerdere tafels. “De collegiale en open sfeer die hier heerst is bovendien niet vanzelfsprekend hoor”, zo weet iemand met een verleden bij een andere universiteit.

Pitch
Aan de decanen de taak om in een ‘pitch’ van drie minuten aan de zaal terug te koppelen wat er  aan zijn of haar tafel werd opgehaald. Een aantal thema’s komt herhaaldelijk terug: ‘diversiteit’, ‘community’, ‘internationalisering’, ‘Human Resources’ en ‘het optimaal benutten van de breedte van de UU’. Een greep uit de verzamelde ideeën, meningen, vragen, wensen en aandachtspunten:

Breedte optimaal benutten

 • ‘We weten te weinig van elkaar binnen de universiteit. Benut de breedte die we hebben en zoek elkaar meer op.’
 • ‘Er is zoveel denkkracht in huis. Haal mensen uit hun omgeving en laat ze ergens anders meepraten.’
 • ‘Interdisciplinair onderzoek brengt innovatie.’
 • ‘Maak onderwijs meer vraaggestuurd, bijvoorbeeld vanuit concrete, actuele vraagstukken en benader deze vanuit multidisciplinaire kracht.’

Diversiteit

 • ‘Leer omgaan met culturele verschillen en andere invalshoeken.’
 • ‘Zorg voor een diverse populatie die ook aantrekkelijk is voor buitenlands toptalent.’
 • ‘Meer focus op samenwerken in gedifferentieerde teams waarbij mensen complementair zijn aan elkaar. Niet iedereen hoeft alles te kunnen.’

Community

 • ‘Je kunt talent aantrekken en behouden door goed onderzoek en onderwijs, maar vergeet de omgeving niet. Zorg voor een campus als ontmoetingsplaats, waar mensen zich thuisvoelen.’
 • ‘Betrek bedrijven. Misschien congresfaciliteiten op het Utrecht Science Park? Restaurants? Hotels?’
 • ‘Maak contact met de samenleving makkelijker door als campus connectie te zoeken met de omgeving.’
 • ‘De binnenstad is een plek waar de universiteit naar de stad komt. Utrecht Science Park kan een plek worden waar de stad naar de universiteit komt.’

Internationalisering

 • ‘We lopen achter op het gebied van internationalisering. Blijf uitleggen waarom het nodig is verder te kijken dan de Nederlandse horizon.’
 • ‘Internationalisering moet je niet opleggen, maar faciliteren: housing, goede beheersing van het Engels, zorgen dat mensen zich hier thuisvoelen, etc.’
 • ‘Where the hell is Utrecht? Hoe bekend is Utrecht internationaal eigenlijk?’
 • ‘Waarom moeten we eerst over de grens heen, terwijl we nog niet eens kunnen praten met mensen in de wijk Kanaleneiland? Zoek ook connectie dichterbij.’

Human Resources

 • ‘Wie haal je binnen en waarom?’
 • ‘Betere kansen voor onderwijscarrières. Zorg ook voor een duidelijker koppeling tussen onderzoek en onderwijs.’
 • ‘We leggen onderzoekers voortdurend langs een meetlat. Verschuif van controle meer naar waardering en vertrouwen.’
 • ‘Durf risico’s te nemen. Je mag ook af en toe op je bek gaan.’

Ook meepraten?
Dat kan via een reactie onderaan dit bericht. Ben je benieuwd aan welke debatten je nog kunt deelnemen? Raadpleeg dan de agenda. Ideeën kun je ook achterlaten op de ‘Strategisch Plan zuilen’ in de hal van het Educatorium en in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Op dit filmpje is te zien wat er zoal voor ideeën worden achtergelaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.