Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

De duurzame universiteit in 2020

De Universiteit Utrecht werkt aan een nieuw Strategisch Plan voor de periode 2016-2020. Op dinsdag 10 november organiseerde Green Office Utrecht op eigen locatie een brainstormsessie. Een flinke groep studenten en enkele medewerkers waren aanwezig. Er werden verschillende antwoorden geformuleerd op hoe de universiteit er in 2020 uit zou moeten zien, als het gaat om duurzaamheid.  

Na een energieke warming-up splitst het gezelschap zich op in zes verschillende subgroepen die willekeurig worden samengesteld. Heel uiteenlopende ideeëen gaan vervolgens over tafel, rijp en groen, zeer origineel of futuristisch tot meer binnen voor de hand liggend. Het gemeleerde gezelschap wordt opgedeeld in subgroepen en discussieert door de aanwezigheid van veel internationale studenten, in het Engels. Zomaar een greep uit de gedachten en ideeën:

Zichtbaar duurzaam

Het meest genoemde kenmerk was de duurzame uitstraling  van de universiteit. Hieronder valt:

  • Een bezoeker van de campus komt automatisch in aanraking met informatie over duurzame bedrijfsvoering. De universiteit maakt duidelijk inzichtelijk wat zij doet om haar CO2 uitstoot te beperken. Gebruikersinformatie, zoals energieverbruik of CO2 uitstoot, wordt realtime gepresenteerd.
  • Studenten geven aan behoefte te hebben aan meer groenvoorziening op campus. In plaats van een centrale buslijn over de Uithof, zal het centrum van de Uithof in 2020 de uitstraling van een park hebben. De botanische tuin krijgt het mandaat om De Uithof te beheren. Ook (een aantal) gebouwen zullen met planten begroeid zijn.
  • Het Green Office Utrecht heeft een centrale, zichtbare locatie op campus. Het Green Office vervult een etalagefunctie met betrekking to duurzaamheidsprojecten.

De universiteit faciliteert duurzaam gedrag op de campus

De universiteit beïnvloedt het gedrag van personen door duurzame keuzes de standaardkeuze te maken. Voor onduurzame keuzes (zoals vlees eten in kantines, met de lift gaan in plaats van traplopen) moet extra moeite gedaan worden in plaats van dat deze keuzes de standaard keuze blijven.

CO2 neutrale bedrijfsvoering en circulair systeem

Een aanname bij veel studenten dat de bedrijfsvoering in 2020 klimaatneutraal, of goed op weg daar naar toe, is. Naast het gebruik van gebouwen klimaatneutraal te maken, zou de universiteit ook aandacht moeten hebben voor de life cycle van gebouwen. Wat gebeurt er met de grondstoffen van gebouwen zodra deze worden gesloopt? De Uithof zal zo goed als afvalvrij zijn, indien er afval verwerkt moet worden zal dit ter plekke gebeuren. Alle contracten onder beheer bij de universiteit zijn uitsluitend met duurzame organisaties.

Duurzaamheid grote rol in primair proces

Alle faculteiten hebben een onafhankelijk instituut voor duurzaam onderzoek en onderwijs. Deze instituten faciliteren verbinden studenten met duurzame bedrijven, o.a. door middel van living labs. Alle studenten komen in hun Bachelor en Master in aanraking met het thema. Daarnaast wonen alle studenten in hun eerste jaar een faculteitsspecifiek duurzaamheidsymposium bij.

Studentenparticipatie door middel van community hours

Studenten die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling worden erkend en beloond.

Persoonlijke duurzaamheid

In de laatste ‘crazy five minutes’ worden nog ideeën geopperd onder de noemer ‘Persoonlijke duurzaamheid’: voor elke student die komt studeren wordt een boom gepland in het in te richten UU-bos en er is een voor studenten gratis toegankelijke sportschool waarbij sporten op de toestellen energie opwekt die weer verbruikt wordt door de universiteit.

Ook meepraten?
Bekijk dan de agenda. Via een andere weg je stem laten horen? Ideeën kun je ook achterlaten op de ‘Strategisch Plan zuilen’ in de hal van het Educatorium en in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. En wil je het programmateam duurzaamheid of de Green Office rechtstreeks benaderen? Neem dan contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.