Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Agenda

23 november 2015
15:00 - 17:00
Bestuursgebouw, zaal 0.33C, Heidelberglaan 8, Utrecht

Debat economische impact

Naast onderzoek en onderwijs is het creëren van maatschappelijke impact een derde kerntaak van universiteiten. Maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker in het toekomstige onderzoek. In het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol (SEP) bijvoorbeeld, wordt het bij onderzoeksvisitaties veel explicieter beoordeeld. Ook werkt de universiteit steeds meer samen met regionale, nationale en internationale publieke en private stakeholders om meer impact te creëren.

Impact wordt door verschillende mensen op veel verschillende manieren gedefinieerd. Eén van de meest gebruikte definities is  ‘het overdragen van kennis voor de maatschappij’. Impact kan daarin gericht zijn op het creëren van economische waarde (profit) of niet economische waarde (non-profit).  In deze bijeenkomst willen we expliciet ingaan op het profit deel van impact. De discussie wordt gevoerd aan de hand van een aantal vragen met als centrale vraagstelling: Wat kan de universiteit doen om de economische impact van het onderzoek te vergroten?

Deze bijeenkomst is voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Aanmelden is niet nodig. We raden je aan om vooraf nog even deze site te checken voor eventuele laatste (locatie-)wijzigingen. Let op, het aantal plaatsen is beperkt en de bijeenkomst kan (deels) in het Engels worden gehouden.