Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Agenda

29 oktober 2015
09:00 - 11:00
Zaal 033C, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8

Debat maatschappelijke impact

Naast onderzoek en onderwijs is het creëren van maatschappelijke impact een derde kerntaak van universiteiten.  Maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker in het toekomstige onderzoek. In het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol (SEP) bijvoorbeeld wordt het bij onderzoek visitaties veel explicieter beoordeeld. Ook werkt de universiteit steeds meer samen met regionale, nationale en internationale publieke en private stakeholders om meer impact te creëren.

Impact wordt door verschillende mensen op veel verschillende manieren gedefinieerd. Een van de meest gebruikte definities is ‘het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij’. Impact kan daarin gericht zijn op het creëren van economische waarde (profit) of niet economische waarde (non-profit). In deze bijeenkomst willen we expliciet ingaan op het non-profit deel van impact. Wat kan de universiteit doen om de impact (van het onderzoek) te vergroten, los van de weg die loopt via patenten, start-ups en dergelijke?

Deze bijeenkomst is voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Aanmelden is niet nodig. We raden je aan om vooraf nog even deze site te checken voor eventuele laatste (locatie-)wijzigingen. Let op, het aantal plaatsen is beperkt en de bijeenkomst kan (deels) in het Engels worden gehouden.